ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7031/2549
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7031/2549    มีข้อตกลงกันว่าเพียงให้ ว. เรียนจบและบวชเรียนแล้ว ว. และจำเลยที่ 3 จะแต่งงานอยู่กินฉันสามีภริยากัน แสดงว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีเจตนาที่จะทำการสมรสตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1457 จึงถือไม่ได้ว่าทั...
สินสอด : โบราณเรียกว่า "ค่าสินหัวบัวนาง"
 สินสอด : โบราณเรียกว่า "ค่าสินหัวบัวนาง" เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่พ่อแม่ ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครอง ของฝ่ายหญิง เพื่อตอบแทนที่หญิงยอมสมรสด้วย ซึ่งจะตกเป็นของพ่อแม่ฝ่ายหญิงทันที โดยไม่ต้องรอให้มีการสมรสกันก่อน    สินสอดไม่ใช่สาระสำคัญของการหมั้น ชายและหญ...
อายุความ
 อายุความ 1. เรียกคืนของหมั้น : 6 เดือนนับแต่วันที่ผิดสัญญาหมั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1447/2 2. เรียกคืนสินสอด : 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30   ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฏีกา ที่น่าสนใจ ประเด็น : ให้สินสอด ของหมั้น แต่ไม่มีเจตนาไปจดทะเบียนสมรสกัน ฝ่ายชายเรียกคืนไม่ได้ คำพ...
10 หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้
10 หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้  1.ฐานะทางสังคมและอาชีพการงาน การศึกษาของทุกฝ่าย ทั้งสามี ภริยา และตัวชู้ ในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้ เรื่องฐานะทางสังคมของคู่ความทุกฝ่าย จะเป็นหนึ่งเรื่องที่ศาลหยิบยกมาประกอบการกำหนดค่าทดแทนแทบทุกคดี ...
A Circle of relatives Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for Divorce
A Circle of relatives Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for Divorce Table of Contents ·       A Circle of relatives Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for a New Jersey Divorce ·       Offering Goal Stee...
A Circle of relatives Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for Divorce
A Circle of relatives Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for Divorce   An skilled circle of relatives lawyer main points and explains some great benefits of opting for to dissolve a wedding contingent in keeping with a legally known ‘fault or flooring.’ First, observe that N...
Accounting for Marital Property
Accounting for Marital Property Even though a couple of states align with the idea that of neighborhood belongings (the place all joint Assets is divided calmly), New Jersey isn’t one. New Jersey is regarded as a state that follows an equitable (what’s deemed honest and simply) distribution of prop...
Accounting for Marital Property
Accounting for Marital Property Even though a couple of states align with the idea that of neighborhood belongings (the place all joint Assets is divided calmly), New Jersey isn’t one. New Jersey is regarded as a state that follows an equitable (what’s deemed honest and simply) distribution of prop...
Accounting for Marital Property
Accounting for Marital Property Even though a couple of states align with the idea that of neighborhood belongings (the place all joint Assets is divided calmly), Chiang Mai isn’t one. Chiang Mai is regarded as a state that follows an equitable (what’s deemed honest and simply) distribution of prop...
Advantages of Hiring an Legal professional for a Divorce vs DIY in San Antonio
Advantages of Hiring an Legal professional for a Divorce vs DIY in San Antonio   There are lots of issues to imagine if you’re making plans to document for a divorce. After all, it’s a must to imagine the cases surrounding your kids and their custody you probably have kids. You additionally...
Advantages of Hiring an Legal professional for a Divorce vs DIY in San Antonio EP.1
Advantages of Hiring an Legal professional for a Divorce vs DIY in San Antonio EP.1 There are lots of issues to imagine if you’re making plans to document for a divorce. After all, it’s a must to imagine the cases surrounding your kids and their custody you probably have kids. You additionally must...
Advantages of Hiring an Legal professional for a Divorce vs DIY in San Antonio EP.2
Advantages of Hiring an Legal professional for a Divorce vs DIY in San Antonio EP.2 It’s comprehensible to stay the price of hiring an lawyer in thoughts, however there are more than one advantages of hiring an lawyer in comparison to submitting for a divorce on your own. Hiring an lawyer is greate...
An Lawyer Can Assist in Instances of Attainable Guardian Alienation
An Lawyer Can Assist in Instances of Attainable Guardian Alienation Divorce is tense for each and every circle of relatives member. It isn’t unusual for divorcing oldsters to enjoy resentment or anger against the opposite partner. However a mum or dad CAN NOT overlook that every mum or dad is an in...
An Lawyer Can Assist in Instances of Attainable Guardian Alienation
An Lawyer Can Assist in Instances of Attainable Guardian Alienation Divorce is tense for each and every circle of relatives member. It isn’t unusual for divorcing oldsters to enjoy resentment or anger against the opposite partner. However a mum or dad CAN NOT overlook that every mum or dad is an in...
Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for a Divorce
Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for a Divorce An skilled circle of relatives lawyer main points and explains some great benefits of opting for to dissolve a wedding contingent in keeping with a legally known ‘fault or flooring.’ First, observe that New Jersey operates as a no-f...
Dependancy or Recurring Drug/Drunkenness
Dependancy or Recurring Drug/Drunkenness Although a divorce can also be amicable, the method of divorce will at all times conjure up overwhelming and regularly complicated feelings. At a time whilst you have a tendency to be emotionally fragile, an skilled circle of relatives attorney can lend a ha...
Dependancy or Recurring Drug/Drunkenness
Dependancy or Recurring Drug/Drunkenness Although a divorce can also be amicable, the method of divorce will at all times conjure up overwhelming and regularly complicated feelings. At a time whilst you have a tendency to be emotionally fragile, an skilled circle of relatives attorney can lend a ha...
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors As prior to now discussed, the divorce procedure is frequently stuffed with many intense feelings. Those feelings may cause you to make a screw up that you wouldn’t usually make. Those errors can take a lot of paperwork. One instance of ...
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors EP.1
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors EP.1 As prior to now discussed, the divorce procedure is frequently stuffed with many intense feelings. Those feelings may cause you to make a screw up that you wouldn’t usually make. Those errors can take a lot of paperwork.   &nb...
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors EP.2
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors EP.2 One instance of any such mistake is announcing one thing slanderous about your spouse on social media. A excellent divorce lawyer can assist you to in averting those types of errors. Your divorce lawyer generally is a voice of explan...
Divorce Legal professionals Can Assist You in Last Calm
Divorce Legal professionals Can Assist You in Last Calm Divorce complaints may also be emotionally charged, understandably so. In such cases, it’s frequently tough to stay calm and remember to don’t say anything else that might harm your case. Alternatively, a divorce lawyer is aware of the fine de...
Divorce Legal professionals Can Assist You in Last Calm EP.1
Divorce Legal professionals Can Assist You in Last Calm EP.1 Divorce complaints may also be emotionally charged, understandably so. In such cases, it’s frequently tough to stay calm and remember to don’t say anything else that might harm your case. Alternatively, a divorce lawyer is aware of the fi...
Divorce Legal professionals Can Assist You in Last Calm EP.1
Divorce Legal professionals Can Assist You in Last Calm EP.1 Because of this, your divorce lawyer let you stay calm right through the divorce complaints. Your divorce lawyer can assist you to in making sure that you just keep to your perfect conduct all the time. Doing so is necessary in helping yo...
Divorce Legal professionals Can In reality Lend a hand You Save Cash and Time
Divorce Legal professionals Can In reality Lend a hand You Save Cash and Time As , if you’re going via a divorce, the method takes fairly just a little of time, and it’s difficult. With all that, you’ll be able to briefly lose monitor of more than a few cut-off dates and pay extra in felony charges...
Divorce Legal professionals Can In reality Lend a hand You Save Cash and Time
Divorce Legal professionals Can In reality Lend a hand You Save Cash and Time As , if you’re going via a divorce, the method takes fairly just a little of time, and it’s difficult. With all that, you’ll be able to briefly lose monitor of more than a few cut-off dates and pay extra in felony charges...
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations When you have kids and are going via a divorce, it is rather vital to determine amicable custody preparations. To take action, you’ll have to put your variations apart to make sure that your kids obtain the ...
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations When you have kids and are going via a divorce, it is rather vital to determine amicable custody preparations. To take action, you’ll have to put your variations apart to make sure that your kids obtain the ...
Divorce Legal professionals Have A lot of Enjoy
Divorce Legal professionals Have A lot of Enjoy Naturally, each and every unmarried divorce is just a little other. Alternatively, divorce lawyers have treated many divorce instances through the years on this a part of the felony box. Divorce lawyers are conscious about what they will have to say i...
Divorce Legal professionals Have A lot of Enjoy EP.1
Divorce Legal professionals Have A lot of Enjoy EP.1 Naturally, each and every unmarried divorce is just a little other. Alternatively, divorce lawyers have treated many divorce instances through the years on this a part of the felony box. Divorce lawyers are conscious about what they will have to ...
Divorce Legal professionals Have A lot of Enjoy EP.2
Divorce Legal professionals Have A lot of Enjoy EP.2 This revel in aids them in dealing with the felony machine and their purchasers’ companions, too. Within the match that you are expecting your divorce to be fairly difficult, you have got much more explanation why to rent a excellent divorce lawy...
Divorce Legal professionals Have Intimate Wisdom of the Prison Gadget
Divorce Legal professionals Have Intimate Wisdom of the Prison Gadget This will appear evident, however a divorce lawyer is a professional within the felony machine. You’ll analysis felony subjects independently, however a divorce lawyer just like the Divorce Legal professionals at Amsberry Regulat...
Divorce Legal professionals Have Intimate Wisdom of the Prison Gadget
Divorce Legal professionals Have Intimate Wisdom of the Prison Gadget This will appear evident, however a divorce lawyer is a professional within the felony machine. You’ll analysis felony subjects independently, however a divorce lawyer just like the Divorce Legal professionals at Amsberry Regulat...
Divorce Legal professionals Lend a hand Be sure that You Come with All The Important Main points
Divorce Legal professionals Lend a hand Be sure that You Come with All The Important Main points It’s quite simple to overlook essential details about your belongings and your dating along with your spouse in the course of divorce complaints. An skilled and excellent divorce lawyer will make sure t...
Divorce Legal professionals Lend a hand Be sure that You Come with All The Important Main points
Divorce Legal professionals Lend a hand Be sure that You Come with All The Important Main points It’s quite simple to overlook essential details about your belongings and your dating along with your spouse in the course of divorce complaints. An skilled and excellent divorce lawyer will make sure t...
Divorce Legal professionals Safeguard Your Pursuits
Divorce Legal professionals Safeguard Your Pursuits In case you rent a excellent divorce lawyer, just like the Divorce lawyers at Amsberry Regulation Company, they’ll paintings arduous to determine how they are able to safeguard your pursuits and discover your divorce state of affairs. There are lo...
Divorce Legal professionals Safeguard Your Pursuits
Divorce Legal professionals Safeguard Your Pursuits In case you rent a excellent divorce lawyer, just like the Divorce lawyers at Amsberry Regulation Company, they’ll paintings arduous to determine how they are able to safeguard your pursuits and discover your divorce state of affairs. There are lo...
Divorce Legal professionals Supply You with Purpose Recommendation
Divorce Legal professionals Supply You with Purpose Recommendation There are only a few people who find themselves really independent within the divorce procedure. Your partner is more likely to take any motion to get a bonus within the divorce complaints. Additionally, it may be tough so that you ...
Divorce Legal professionals Supply You with Purpose Recommendation EP.1
Divorce Legal professionals Supply You with Purpose Recommendation EP.1 There are only a few people who find themselves really independent within the divorce procedure. Your partner is more likely to take any motion to get a bonus within the divorce complaints. Additionally, it may be tough so that...
Divorce Legal professionals Supply You with Purpose Recommendation EP.2
Divorce Legal professionals Supply You with Purpose Recommendation EP.2 Alternatively, your divorce lawyer doesn’t have an emotional funding on this state of affairs such as you do. Because of this truth, your divorce lawyer is frequently extra in a position to supplying you with function recommend...
Do you want to make any vital purchases?
Do you want to make any vital purchases? Talking of your present dwelling state of affairs, many attorneys, together with divorce lawyer Kelvin Birk advise that this can be the time to buy wanted home equipment or automobiles. While you record for divorce, the court docket will freeze all of your b...
Do you want to make any vital purchases?
Do you want to make any vital purchases? Talking of your present dwelling state of affairs, many attorneys, together with divorce lawyer Kelvin Birk advise that this can be the time to buy wanted home equipment or automobiles. While you record for divorce, the court docket will freeze all of your b...
Do you want to make any vital purchases?
Do you want to make any vital purchases? Talking of your present dwelling state of affairs, many attorneys, together with divorce lawyer Kelvin Birk advise that this can be the time to buy wanted home equipment or automobiles. While you record for divorce, the court docket will freeze all of your b...
Evaluation of the Divorce Case Procedure
Evaluation of the Divorce Case Procedure   There’s lots that it’s a must to know while you cross during the means of divorce complaints. As you recognize, if in case you have long gone during the divorce procedure, it’s relatively a long and sophisticated procedure. This is without doubt one...
Evaluation of the Divorce Case Procedure in Lam Poon
Evaluation of the Divorce Case Procedure in Lam Poon There’s lots that it’s a must to know while you cross during the means of divorce complaints. As you recognize, if in case you have long gone during the divorce procedure, it’s relatively a long and sophisticated procedure. This is without doubt ...
Evaluation of Worker Place of work Rights in Tampa, FL
Evaluation of Worker Place of work Rights in Tampa, FL Going to paintings is a normal a part of lifestyles and one thing maximum folks care for each and every week. However no longer each and every employer is truthful, and in lots of circumstances, their unfair movements may well be unlawful. Empl...
Figuring out Spousal Enhance
Figuring out Spousal Enhance An skilled circle of relatives attorney can lend a hand decide spousal strengthen eligibility for both birthday party. Quite a lot of and complicated implications relate to spousal strengthen – particularly for marriages that ultimate a decade extra. Positive elements w...
Figuring out Spousal Enhance
Figuring out Spousal Enhance An skilled circle of relatives attorney can lend a hand decide spousal strengthen eligibility for both birthday party. Quite a lot of and complicated implications relate to spousal strengthen – particularly for marriages that ultimate a decade extra. Positive elements w...
Getting with an Legal professional for Your Staff’ Comp Case
Getting with an Legal professional for Your Staff’ Comp Case If an legal professional represents an injured celebration, they are going to deal at once with that particular person’s insurer. It may well be conceivable for them to barter additional into settling that declare with out requiring court...
Getting with an Legal professional for Your Staff’ Comp Case EP1
Getting with an Legal professional for Your Staff’ Comp Case EP1   A significant component in whether or not any individual will have to attempt to settle a declare on their very own or search the help of a employees’ comp legal professional is that if any exterior insurance coverage insuranc...
Growing a Custody Plan
Growing a Custody Plan Kid custody will also be a problem to barter all through a divorce. A certified circle of relatives attorney can lend a hand be sure to combat for a good end result in the most efficient pursuits of your kid or kids. There are a number of ways, together with mediation or, if ...
Growing a Custody Plan
Growing a Custody Plan Kid custody will also be a problem to barter all through a divorce. A certified circle of relatives attorney can lend a hand be sure to combat for a good end result in the most efficient pursuits of your kid or kids. There are a number of ways, together with mediation or, if ...
Have Your Voice Heard
Have Your Voice Heard In Florida, as an worker, you might be safe on each the state and federal ranges by way of regulations designed to stay employees secure within the office. In circumstances of violation, your lawyer can document a case in your behalf with the Florida Fee on Human Rights or emp...
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney It’s by no means simple to stand the truth that your marriage has too many insurmountable issues to proceed and that dissolving it’s going to be absolute best for all concerned. Discovering the fitting divorce attorney isn’t a...
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney     It’s by no means simple to stand the truth that your marriage has too many insurmountable issues to proceed and that dissolving it’s going to be absolute best for all concerned. Discovering the fitting divorce ...
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney EP.1
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney EP.1 It’s by no means simple to stand the truth that your marriage has too many insurmountable issues to proceed and that dissolving it’s going to be absolute best for all concerned. Discovering the fitting divorce attorney is...
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney EP.2
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney EP.2 In case you haven’t but thought to be those problems, that is the time to take into consideration them. No longer all will follow to you, however it’s absolute best to first suppose them via. They’re going to let you deci...
How to divorce in Thailand?
How to divorce in Thailand? There are 2 ways to divorce in the Thai-law. The first way is to agree. It is the best way that you should try to avoid going to court. The second way is going to the court, you should try to go to the court because if you agree, you can divorce very quickly, in one ...
How will divorce affect your monetary state of affairs?
How will divorce affect your monetary state of affairs? Until you’re the person who has treated the bills, you might have no clue as to how a lot your way of life prices. Collect the entire ordinary expenses (telephone, web, utilities), checking account statements, and bank card expenses. Do you pe...
How will divorce affect your monetary state of affairs?
How will divorce affect your monetary state of affairs? Until you’re the person who has treated the bills, you might have no clue as to how a lot your way of life prices. Collect the entire ordinary expenses (telephone, web, utilities), checking account statements, and bank card expenses. Do you pe...
Loyalties Will Trade
Loyalties Will Trade Your in-laws might marvel you and undertaking to stick as regards to you in addition to their grandchildren. Finally, they know even greater than you that their son or daughter has faults. Then again, it’s possible you’ll to find your self overlooked of vacations and different ...
Loyalties Will Trade EP.1
Loyalties Will Trade EP.1 Your in-laws might marvel you and undertaking to stick as regards to you in addition to their grandchildren. Finally, they know even greater than you that their son or daughter has faults. Then again, it’s possible you’ll to find your self overlooked of vacations and diffe...
Navigating Your New Existence
Navigating Your New Existence Loyalties Will Trade Your in-laws might marvel you and undertaking to stick as regards to you in addition to their grandchildren. Finally, they know even greater than you that their son or daughter has faults. Then again, it’s possible you’ll to find your self overloo...
Offering Goal Steerage
Offering Goal Steerage Although a divorce can also be amicable, the method of divorce will at all times conjure up overwhelming and regularly complicated feelings. At a time whilst you have a tendency to be emotionally fragile, an skilled circle of relatives attorney can lend a hand give an explana...
Offering Goal Steerage
Offering Goal Steerage Although a divorce can also be amicable, the method of divorce will at all times conjure up overwhelming and regularly complicated feelings. At a time whilst you have a tendency to be emotionally fragile, an skilled circle of relatives attorney can lend a hand give an explana...
Pre-Submitting Inquiries to Ask Your self
Pre-Submitting Inquiries to Ask Your self What leads you to conclude that divorce is the one resolution for your marital state of affairs? You should definitely didn’t achieve this choice within the warmth of a controversy. Give your self a couple of days to let your feelings subside, then believe...
Pre-Submitting Inquiries to Ask Your self
Pre-Submitting Inquiries to Ask Your self What leads you to conclude that divorce is the one resolution for your marital state of affairs? You should definitely didn’t achieve this choice within the warmth of a controversy. Give your self a couple of days to let your feelings subside, then believe...
Problems a Circle of relatives Attorney can Assist with in Hackensack
Problems a Circle of relatives Attorney can Assist with in Hackensack   New Jersey’s spaces of circle of relatives and matrimonial legislation can also be complicated. Subsequently, it’s vital to select the criminal illustration that meets your individual wishes all through this attempting ...
Problems a Circle of relatives Attorney can Assist with in Hackensack
Problems a Circle of relatives Attorney can Assist with in Hackensack, NJ Chiang Mai’s spaces of circle of relatives and matrimonial legislation can also be complicated. Subsequently, it’s vital to select the criminal illustration that meets your individual wishes all through this attempting and re...
Problems a Circle of relatives Attorney can Assist with in Hackensack
Problems a Circle of relatives Attorney can Assist with in Hackensack Chiang Mai’s spaces of circle of relatives and matrimonial legislation can also be complicated. Subsequently, it’s vital to select the criminal illustration that meets your individual wishes all through this attempting and regula...
Receiving What You Are Owed
Receiving What You Are Owed If in case you have been mistreated within the office, you have to be eligible for lots of varieties of reimbursement relying at the nature of your scenario and the offense. Reimbursement can come with again pay, punitive damages, pay for emotional injury, reinstatemen...
The Divorce Case Procedure Can Rely on The Form of Divorce
The Divorce Case Procedure Can Rely on The Form of Divorce As a San Antonio divorce lawyer will inform you, there are several types of divorce. One form of divorce that you just must find out about is known as an uncontested divorce. This can be a rarer form of divorce, however it’s nonetheless not...
The Divorce Case Procedure Can Rely on The Form of Divorce
The Divorce Case Procedure Can Rely on The Form of Divorce As a Lam Poon divorce lawyer will inform you, there are several types of divorce. One form of divorce that you just must find out about is known as an uncontested divorce. This can be a rarer form of divorce, however it’s nonetheless notabl...
The First Step Is to Report a Petition for Divorce
The First Step Is to Report a Petition for Divorce As up to now discussed, the divorce case procedure can range quite relying at the state. On the other hand, there are some basic similarities between the divorce case procedure in several states. After all, step one it’s a must to take to start the...
The First Step Is to Report a Petition for Divorce
The First Step Is to Report a Petition for Divorce As up to now discussed, the divorce case procedure can range quite relying at the state. On the other hand, there are some basic similarities between the divorce case procedure in several states. After all, step one it’s a must to take to start the...
The Steps an Legal professional Will Take to Move Up In opposition to Staff’ Comp
The Steps an Legal professional Will Take to Move Up In opposition to Staff’ Comp When an worker brings a declare in opposition to their employer, they accomplish that beneath employees’ repayment. Which means that the employer’s insurance coverage corporate will pay for the entire prices related t...
The Ultimate Step Is to Finalize the Divorce
The Ultimate Step Is to Finalize the Divorce After the general decree of divorce is issued, you and your partner must signal it. While you and your partner have signed the general decree of divorce, then you’ll be able to transfer directly to the final step of the divorce procedure. The overall dec...
The Ultimate Step Is to Finalize the Divorce
The Ultimate Step Is to Finalize the Divorce After the general decree of divorce is issued, you and your partner must signal it. While you and your partner have signed the general decree of divorce, then you’ll be able to transfer directly to the final step of the divorce procedure. The overall dec...
Trade Can Be Excellent
Trade Can Be Excellent Many adjustments paintings for your benefit. Shared custody approach you’re going to have a large number of unfastened time. You’ll use it to sign up for a ebook membership, glance right into a meet-up team that stocks your pursuits, sign up for a fitness center, or soak up y...
Trade Can Be Excellent
Trade Can Be Excellent Many adjustments paintings for your benefit. Shared custody approach you’re going to have a large number of unfastened time. You’ll use it to sign up for a ebook membership, glance right into a meet-up team that stocks your pursuits, sign up for a fitness center, or soak up y...
Trade Can Be Excellent
Trade Can Be Excellent Many adjustments paintings for your benefit. Shared custody approach you’re going to have a large number of unfastened time. You’ll use it to sign up for a ebook membership, glance right into a meet-up team that stocks your pursuits, sign up for a fitness center, or soak up y...
Violations of Your Place of work Rights
Violations of Your Place of work Rights Employment legislation is a huge subject and protects you from an collection of unjust and unfair remedy. In the event you’ve been wronged at your task, you deserve criminal illustration and truthful, moral remedy. If in case you have encountered any of the n...
Violations of Your Place of work Rights
Violations of Your Place of work Rights Employment legislation is a huge subject and protects you from an collection of unjust and unfair remedy. In the event you’ve been wronged at your task, you deserve criminal illustration and truthful, moral remedy. If in case you have encountered any of the n...
Wages and Unfair Reimbursement
Wages and Unfair Reimbursement Employers no longer paying correct wages is an all too not unusual tournament. Your settlement along with your employer obviously defines your wages, and not unusual problems with reimbursement come with no longer paying extra time, no longer paying bonuses when cor...
What Are Some Examples of Wrongful Termination?
What Are Some Examples of Wrongful Termination? There are a couple of other cases by which an employer can get into bother for firing you and that may be labeled as wrongful termination. The primary is discrimination. If an employer fires you because of your race, age, intercourse, should you chang...
What Does The Staff Comp Procedure Glance Like in Tampa?
What Does The Staff Comp Procedure Glance Like in Tampa? When any individual is injured whilst at the process, they in most cases flip to a employees’ repayment legal professional for lend a hand with employees’ comp claims. Staff compensated lawyers don’t most often take circumstances the pla...
What Is Wrongful Termination?
What Is Wrongful Termination? Wrongful termination is outlined as termination this is a criminal offense or that has now not been performed legally. You can’t be fired for no reason why most often, and in lots of states, employers are required to provide a reason why for termination so as to resolv...
What leads you to conclude that divorce is the one resolution for your marital state of affairs?
What leads you to conclude that divorce is the one resolution for your marital state of affairs? You should definitely didn’t achieve this choice within the warmth of a controversy. Give your self a couple of days to let your feelings subside, then believe the day in and day trip lifetime of your p...
When The Trial Starts
When The Trial Starts The next steps will proceed in line with what occurs after submitting stated bureaucracy, together with going up in opposition to Staff’ Comp insurance coverage at trial. A excellent legal professional will paintings for repayment, and the legal professional and the clinical e...
When The Trial Starts EP1
When The Trial Starts EP1 Your next step on this procedure can be to document a Petitioner’s Request for Obligatory Agreement Convention ( FORM CIV-2). This manner asks a number of questions in regards to the claimant, together with previous employees’ repayment claims and their form of paintings w...
Why Rent a Legal professional?
Why Rent a Legal professional? A legal professional in a wrongful termination swimsuit is all the time a good suggestion and is all the time a should. Taking the time to talk with a legal professional from the beginning goes that can assist you get a excellent case and could also be going that can ...
Will you still are living to your present domestic?
Will you still are living to your present domestic? In case you and your spouse make a decision promoting your house is absolute best on your state of affairs, communicate over whether or not part the proceeds of the sale will probably be a part of your divorce agreement. Then again, believe whethe...
Will you still are living to your present domestic?
Will you still are living to your present domestic? In case you and your spouse make a decision promoting your house is absolute best on your state of affairs, communicate over whether or not part the proceeds of the sale will probably be a part of your divorce agreement. Then again, believe whethe...
Will you still are living to your present domestic?
Will you still are living to your present domestic? In case you and your spouse make a decision promoting your house is absolute best on your state of affairs, communicate over whether or not part the proceeds of the sale will probably be a part of your divorce agreement. Then again, believe whethe...
Will you still are living to your present domestic?
Will you still are living to your present domestic? In case you and your spouse make a decision promoting your house is absolute best on your state of affairs, communicate over whether or not part the proceeds of the sale will probably be a part of your divorce agreement. Then again, believe whethe...
You Must Entire a Ultimate Decree of Divorce
You Must Entire a Ultimate Decree of Divorce After getting served your partner a court-stamped replica of the divorce petition, it’s a must to proceed the divorce procedure. After serving the divorce papers, your next step is to finish a last decree of divorce. It is very important to explain preci...
You Must Entire a Ultimate Decree of Divorce EP1
You Must Entire a Ultimate Decree of Divorce EP1 After getting served your partner a court-stamped replica of the divorce petition, it’s a must to proceed the divorce procedure. After serving the divorce papers, your next step is to finish a last decree of divorce. It is very important to explain p...
You Must Entire a Ultimate Decree of Divorce EP2
You Must Entire a Ultimate Decree of Divorce EP2 On the other hand, the general decree of divorce does greater than deliver a prison conclusion for your marriage. It covers different vital knowledge this is related to the realization of your marriage. This contains the department of assets, the spe...
You Must Entire a Ultimate Decree of Divorce EP3
You Must Entire a Ultimate Decree of Divorce EP3 The overall divorce decree covers extra than simply that, however the ones are some details that it covers. For divorces in Lam Poon and the state of Texas extra extensively, there’s yet one more rule it’s a must to observe. You must wait till 60 day...
You Must Serve the Divorce Papers
You Must Serve the Divorce Papers Step one within the divorce procedure is to document a petition for divorce. As soon as this is finished, it’s a must to transfer directly to your next step. Your next step within the divorce procedure is to serve the divorce papers. On the other hand, you will nee...
You Must Serve the Divorce Papers EP1
You Must Serve the Divorce Papers EP1 Step one within the divorce procedure is to document a petition for divorce. As soon as this is finished, it’s a must to transfer directly to your next step. Your next step within the divorce procedure is to serve the divorce papers. On the other hand, you will...
You Must Serve the Divorce Papers EP2
You Must Serve the Divorce Papers EP2 You do need to serve your partner the right kind divorce papers should you had been the person who filed a petition for divorce within the first position. You want to serve a court-stamped replica of the divorce petition for your partner. You can’t serve your p...
Your Paintings Scenario
Your Paintings Scenario In case you’ve been a stay-at-home dad or mum, you’re going to perhaps want to discover a task. However even supposing you may have had the similar employer for years, it’s possible you’ll want to paintings other hours to be there on your children. To find out if that is con...
Your Paintings Scenario
Your Paintings Scenario In case you’ve been a stay-at-home dad or mum, you’re going to perhaps want to discover a task. However even supposing you may have had the similar employer for years, it’s possible you’ll want to paintings other hours to be there on your children. To find out if that is con...
Your Paintings Scenario EP1
Your Paintings Scenario EP1 In case you’ve been a stay-at-home dad or mum, you’re going to perhaps want to discover a task. However even supposing you may have had the similar employer for years, it’s possible you’ll want to paintings other hours to be there on your children. To find out if that is...
Your Paintings Scenario EP2
Your Paintings Scenario EP2 Or it’s possible you’ll want to command a better wage. If that is the one explanation why you’re going to be leaving, it’s possible you’ll wish to speak about the opportunity of getting a elevate. Then again, in case your boss says no, don’t point out that you’re going t...
เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ 13 ประการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ 13 ประการ ผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำมิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเสียก่อน เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของกิจการบางอย่างที่สำคัญของผู้เยาว์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 บัญญัติ ไว้ดังนี้ นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำมิไ...
เงินจองซื้อบ้านเป็นมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย
เงินจองซื้อบ้านเป็นมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน มัดจำนั้นมีหลายคนในที่นี้ มีความสนใจในเรื่องมัดจำอย่างแน่แท้ และหลายคนในที่นี้ย่อมเกิดข้อสงสัยตามมาว่า สิ่งใดที่เรียกว่ามัดจำ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้หรือศึกษากฎหมาย...
เงินประกันชีวิตเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่
เงินประกันชีวิตเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน เงินประกันชีวิตไม่ใช่ทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนหรือขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย จึงไม่ใช่ทรัพย์มรดก เพราะเป็นเงินที่ได้มาจากสัญญาประกันชีวิตเป็นเงินที่ได้มาภายหลังจากผู้ตายถึงแก...
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิด
  เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจกำหนดข้อเดียวหรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะนำ ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัด...
เจ้าของรวมนำโฉนดที่ดินไปประหนี้เงินกู้ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร
เจ้าของรวมนำโฉนดที่ดินไปประหนี้เงินกู้ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน การที่เจ้าของรวมคนหนึ่งนำโฉนดที่ดินไปประกันหนี้เงินกู้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นๆก่อน  ย่อมทำให้ได้รับความเสียหาย  หากว่าปรากฏว...
เจ้าหนี้ไม่ได้ส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันจะมีผลอย่างไร
เจ้าหนี้ไม่ได้ส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันจะมีผลอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงได้ทราบข่าวคราวเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวด้วยสัญญาค้ำประกันกันมาบ้างแล้วใช่หรือไม่ กฎหมายแก้ไ...
เจ้าหนี้มีสิทธินำเงินที่ชำระจากลูกหนี้ไปหักดอกเบี้ยก่อนนำไปหักต้นเงิน
เจ้าหนี้มีสิทธินำเงินที่ชำระจากลูกหนี้ไปหักดอกเบี้ยก่อนนำไปหักต้นเงิน จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน จำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระในแต่ละครั้งตามที่โจทก์อ้างนั้นนำไปหักชำระดอกเบี้ยที่ค้างได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ค้างชำระ...
เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน
เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน ในบางครั้งเจ้าหนี้ต้องการหักหนี้ของตนกับหนี้ตามมีต่อลูกหนี้นี้ แต่ไม่รู้ว่าสามารถทำได้หรือไม่ ทนายความลำพูน ขอเรียนว่า ประเด็นนี้ กฎหมายได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา มาตรา 341 ทนายลำพูน ขอเรียนว่า ถ้าบุคคลสองคน...
เจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ค้ำประกันเกิน ๖๐ วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด ผลเป็นอย่างไร
เจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ค้ำประกันเกิน ๖๐ วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด ผลเป็นอย่างไร  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน แม้สัญญาค้ำประกันจะทำขึ้นก่อนกฎหมายฉบับปัจจุบันใช้บังคับ แต่การบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันทราบว่า ผู้ค้ำประกันต้องชำระเงินให้แ...
เฉพาะคดีที่มีข้อพิพาท เท่านั้น
เฉพาะคดีที่มีข้อพิพาท เท่านั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6099/2534    ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทศาลชั้นต้นประกาศนัดไต่สวนคำร้องโดยระบุว่าผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้ยื่นคำร้องคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวน ผู้คัดค้านไม่ยื่นคำร้องคัดค้านภายในกำหนด จึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว่าเป็นกา...
เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยออกค่าก่อสร้างช่วยและได้เช่ากันเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี โดยไม่ได้สลักหลังโฉนด ผลตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร
เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยออกค่าก่อสร้างช่วยและได้เช่ากันเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี โดยไม่ได้สลักหลังโฉนด ผลตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   ท่านผู้อ่านบางคนได้เคยเช่าบ้าน เช่ารถยนต์ เช่าหนังสือการ์ตูน เช่าห้องพัก แต่...
เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา 1536 เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชายหรือภายใน 310 วันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามี หรือเคยเป็นสามี แล้วแต่กรณี    ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่บุตรที่เกิดจากหญิงก่อนที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็...
เด็กมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของชาย
 มาตรา 1542 การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่วันรู้ถึงการเกิดของเด็ก แต่ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้น 10 นับแต่วันเกิดของเด็ก    ในกรณีที่มีคำพิพากษาของศาลแสดงว่าเด็กมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีคนใหม่ตามมาตรา 1537 หรือชายผู้เป็นสาม...
เบี้ยปรับ
เบี้ยปรับเบี้ยปรับ คือ ข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดกันไว้ล่วงหน้าในสัญญาว่า ถ้ามีการผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือการชำระหนี้ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทำอันฝ่าฝืนสัญญา ทนายลำพูนขอเรียนว่า กฎหมายจะให้เบี้ยปรับเพื่อตอบแทนค่าเสียหาย เบี้ยปรับอาจกำหนดไว้เป็นตัวเงิน หรือเป็นการชำระหนี้อย...
เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2124/2562    จำเลยที่ 1 เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายของ พ. ซึ่งจำต้องอุปการะเลี้ยงดู พ. ในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1564 วรรคหนึ่ง บทกฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายไว้ และไม่ปรากฏว่าได้มีการตกลงกำหนดระยะเวลาชำระไว้ ตามมาตรา 1598/40 วรรคหนึ่ง ดังนั้นค่าอุ...
เป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อตาย ทายาทจึงไม่อาจใส่สิทธิแทนได้
ประเด็น : เป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อตาย ทายาทจึงไม่อาจใส่สิทธิแทนได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3715/2548    โจทก์ฟ้องขอให้ลงชื่อโจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่ 454 ซึ่งเป็นสินสมรส เป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นสามีร้องขอให้ลงชื่อโจทก์เป็นเจ้าของรวมในเอกสารตาม ป.พ.พ. มาตรา 1475 ซึ่งสิทธิด...
เปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญา บริการร่างสัญญาก่อนสมรส
คดีฟ้องบังคับตามสัญญา เปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญา บริการร่างสัญญาก่อนสมรส : คู่สมรสสามารถทำสัญญาในเรื่องทรัพย์สินไว้เป็นพิเศษก่อนสมรส ให้แตกต่างจากที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ : เป็นเรื่องทรัพย์สินเท่านั้น จะทำเรื่องอื่นไม่ได้ : หากข้อความใดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประช...
เปลี่ยนแปลงบันทึกท้ายทะเบียนการหย่าได้
เปลี่ยนแปลงบันทึกท้ายทะเบียนการหย่าได้ หากนำบุตรมาเลี้ยงดูเป็นเวลานาน  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 448/2546    บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าไม่มีข้อความใดระบุให้จำเลยต้องนำบุตรทั้งสองมาอยู่บ้านของจำเลยที่จังหวัดสมุทรปราการ คงระบุเพียงว่าให้บุตรทั้งสองอยู่ในอำนาจปกครองของจำเลยซึ่งเป...
เพิกถอนพินัยกรรม
การเพิกถอนพินัยกรรม ผู้ทำสามารถเพิกถอนพินัยกรรมทั้งหมด หรือบางส่วนเวลาใดก็ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1693 ในกรณีพินัยกรรมหลายฉบับ ให้ถือว่า ฉบับสุดท้ายมีผล ส่วนฉบับก่อน ๆ เป็นอันถูกเพิกถอนไป   ทรัสต์ (Trusts) พินัยกรรมการก่อตั้งทรัสต์ ได้แก่ การทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้คนหนึ่ง โดยกำหนดให้บุคคลนั...
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพย์
การขายหรือจำหน่าย มาตรา 334 เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ หากทรัพย์สินที่โอนนั้นมีลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารอยู่อาศัย และลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารไม่ยอมออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ซื้อชอบที่จะยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเ...
เมื่อเป็นเจ้าหนี้จำนองแล้วย่อมมีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรบ้าง
เมื่อเป็นเจ้าหนี้จำนองแล้วย่อมมีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรบ้าง    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน     เจ้าหนี้จำนองมีสิทธิฟ้องคดีอย่างไรบ้าง บ้างท่านอาจเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ แล้วมีการจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้ ซึ่งตามกฎหมา...
เมื่อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วต้องทำอย่างไร
เมื่อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วต้องทำอย่างไร   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   ทนายความลำพูนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของผู้อื่น ซึ่งการครอบครองปรปักษ์นี้ เป็นการ...
เมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 1514 การหย่านั้น จะทำได้แต่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาล    การหย่าโดยความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือ และมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน มาตรา 1515 เมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ การหย่าโดยความยินยอมจะสมบ...
เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8937/2560    เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า บริษัท ซ. หยุดทำการเนื่องจากเกิดความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายผู้ร้องที่ 1 กับฝ่ายผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และต่างฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เช่นนี้ หากแต่งตั้งผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้ชำระบัญชี ย...
เมื่อครอบครองปรปักษ์ที่ดินแล้ว ต่อมาเกิดที่งอกใครเป็นเจ้าของที่งอกนั้น
เมื่อครอบครองปรปักษ์ที่ดินแล้ว ต่อมาเกิดที่งอกใครเป็นเจ้าของที่งอกนั้น จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน  ที่งอก เมื่อมีการครอบครองปรปักษ์แล้ว จะถือว่า ที่ดินที่เป็นที่งอกถูกครอบครองปรปักษ์ไปด้วยหรือไม่ เมื่อมีเหตุการณ์ว่า มีการครอบครองปรปักษ...
เมื่อจำเลยถึงแก่ความตายในระหว่างพิจารณาคดีผลจะเป็นอย่างไร
เมื่อจำเลยถึงแก่ความตายในระหว่างพิจารณาคดีผลจะเป็นอย่างไร การลงโทษจำเลยในคดีอาญานั้น กฎหมายมุ่งที่จะเอาผิดต่อตัวจำเลยโดยตรง ไม่ได้มุ่งที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินของจำเลย เมื่อจำเลยถึงแต่ความตาย ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเอาผิดกับจำเลยอีกต่อไป ดังนั้น ความตาายของจำเลยย่อมทำให้คดีอาญาระงับไป ตามประมวลกฎหมาย...
เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร
เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร ซึ่งทางกฎหมายเรียกว่า การสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สิน ตามกฎหมายแล้วม...
เมื่อทำหนังสือสัญญาหย่ากันโดยถูกต้องแล้ว
การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนการหย่านั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1515 เมื่อทำหนังสือสัญญาหย่ากันโดยถูกต้องแล้ว หากฝ่ายใดไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่าในภายหลัง อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องบังคับให้ไปจดทะเบียนหย่าได้ คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 3838/2528    สามีภ...
เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับ
เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน อันเป็นหนี้เหนือบุคคล หาใช่เป็นสิทธิเ...
เมื่อผู้ค้ำประกันไม่ได้รับหนังสือทวงถามจะมีผลอย่างไร
เมื่อผู้ค้ำประกันไม่ได้รับหนังสือทวงถามจะมีผลอย่างไร ในที่นี้หลายๆท่านเคยได้ไปทำสัญญาค้ำประกันไว้กับเจ้าหนี้ของคนที่รู้จัก  เช่น  เพื่อนที่ทำงาน  ญาติมิตร  หรือลูกหลาน  เป็นต้น  สัญญาค้ำประกันมีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งมีอยู่หลายมาต...
เมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้จะฟ้องทายาทลูกหนี้รับผิดได้หรือไม่
เมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้จะฟ้องทายาทลูกหนี้รับผิดได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว  ย่อมมีทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาท  และยังมีหนี้ที่เจ้ามรดกทิ้งไว้ในทายาทของเจ้ามรดกนั้น  จึงมีปัญหาต...
เมื่อลูกหนี้ตายต้องฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่ผิดนัดและรู้ว่าตาย
เมื่อลูกหนี้ตายต้องฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่ผิดนัดและรู้ว่าตาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน การที่ลูกหนี้ตายไม่ว่าสัญญานั้นๆ จะมีอายุความนานเพียงใดก็ตาม แต่หากได้ความว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และถึงแก่ความตายแล้ว ก่อให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมายแก่เจ้าหน...
เมื่อศาลได้รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่แล้ว
มาตรา 199 เบญจ เมื่อศาลได้รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่แล้ว หากเห็นสมควรศาลจะมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ศาลแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ    ในการพิจารณาคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ถ้ามีเหตุควรเชื่อว่าการขาดนัดยื่นคำให้การนั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอ...
เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากัน เพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1)
มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากัน เพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น    สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทด...
เรียกบุตรคืน
เรียกบุตรคืน คดีฟ้องเรียกบุตรคืน    เด็กที่เกิดจากหญิง ซึ่งมิได้มีการจดทะเบียนสมรสกับชาย กฎหมายให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิง จึงต้องอยู่ในอำนาจปกครองของมารดาแต่เพียงผู้เดียว ถึงแม้ชายจะยินยอมให้บุตรใช้นามสกุล และทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นบิดาก็ตาม ก็ไม่ใช่บิดาโดยชอบด้วยก...
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน เมื่อจะกล่าวถึงค่าชดเชยก็ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องได้ทำงานให้แก่นายจ้างมาแล้วสักพักหนึ่งอันเป็นระยะเวลานานพอสมควรท...
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน เมื่อจะกล่าวถึงค่าชดเชยก็ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องได้ทำงานให้แก่นายจ้างมาแล้วสักพักหนึ่งอันเป็นระยะเวลานานพอสมควรท...
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน เมื่อจะกล่าวถึงค่าชดเชยก็ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องได้ทำงานให้แก่นายจ้างมาแล้วสักพักหนึ่งอันเป็นระยะเวลานานพอสมควรท...
เลิกจ้างได้ค่าชดเชยอย่างไรและเงื่อนไขการได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างได้ค่าชดเชยอย่างไรและเงื่อนไขการได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   ก่อนอื่นนั้น  การจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย  จะต้องมีความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย  ระหว่าง  นายจ้างและลูกจ้างเสียก่อน  หรือที่เรียกอ...
เลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน โดยคำสั่งศาล
  ขอเลิกบริษัท หจก. คดีขอเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน โดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1237 ดังนี้ 1. ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท 2. บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ปี 3. การค้ามีแต่ข...
เหตุแห่งการขอให้เลิกบริษัทจำเลยที่ 1
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1772/2540    การขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัทจำกัดตาม ป.พ.พ.มาตรา 1237 นั้นมิได้กำหนดไว้ให้ต้องทำเป็นคำร้องขอ โจทก์จึงชอบที่จะขอให้เลิกบริษัทจำเลยที่ 1โดยทำเป็นคำฟ้องได้ และตามคำฟ้องบรรยายว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และที่ 6 เป็นกรรมการ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ถือหุ้นในบริษัทจำเลยที่...
เหตุในการถอนอำนาจปกครอง
เหตุในการถอนอำนาจปกครอง 5 กรณี 1. ผู้ใช้อำนาจปกครองถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 2. ใช้อำนาจปกครองโดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุตรผู้เยาว์ เช่น เฆี่ยนตีบุตรอย่างรุนแรง ยุยงส่งเสริมให้บุตรลักขโมย ไม่เลี้ยงดูเอาใจใส่ ลงโทษบุตรอย่างทารุน หรือปล่อยปละละเลยให้บุตรประพฤติชั่ว เป็น...
เหตุในการยื่นคำร้องขอเลิกห้างหุ้นส่วน
เหตุในการยื่นคำร้องขอเลิกห้างหุ้นส่วน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8454/2559    ผู้ร้องบรรยายคำร้องขอขอให้ศาลมีคำสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โดยเหตุกิจการของห้างที่จะทำไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มีหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้อีก และผู้เป็นหุ้นส่วนดำเนินคดีฟ้องร้องกันหลายเรื่องจนไม่สามารถจะร่วมทำ...
เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1237
  ขอเลิกบริษัท หจก. คดีขอเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน โดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1237 ดังนี้ 1. ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท 2. บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ปี 3. การค้ามีแต่ข...
เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ
  เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1057 ดังนี้ (1) เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้ร้องฟ้องนั้น ล่วงละเมิดบทบังคับใดๆ อันเป็นข้อสาระสำคัญซึ่งสัญญาหุ้นส่วนกำหนดไว้แก่ตน โดยจงใจหรือเลินเล่ออย่างร้ายแรง (2) เมื่อกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นจะทำไปก็มีแต่ขาดทุนอย่า...
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : ป.พ.พ. มาตรา 1520 กำหนดเหตุผลไว้กว้าง ๆ โดยระบุว่า "ผู้ใช้อำนาจปกครองประพฤติตนไม่สมควรหรือภายหลังพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป" : ป.พ.พ. มาตรา 1582 กำหนดเหตุผลไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน เช่น เป็นคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลล้มละลาย ใช้อำนาจปกครองโดยม...
เหตุฟ้องหย่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516
เหตุฟ้องหย่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 มีดังนี้ (1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ (2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นควา...
เอกสารเพิ่มเติม กรณีบิดามารดาเป็นชาวต่างชาติ
เอกสารเพิ่มเติม กรณีบิดามารดาเป็นชาวต่างชาติ 11. หนังสือเดินทาง PASSPORT พร้อมแปลภาษาไทย 12. VISA แสดงการเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย 13. กฎหมายเกี่ยวกับรับรองบุตรของประเทศของบิดาหรือมารดาต่างชาติ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันของกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 &n...
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ 1. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง 2. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport ของผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับผู้ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เช่น สูติบัตร ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบมรณบัตรขอ...
เอกสารประกอบการยื่น ตั้งเรื่องขับไล่ สำนักงานบังคับคดี
เอกสารประกอบการยื่น ตั้งเรื่องขับไล่ สำนักงานบังคับคดี 1. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี) 2. คำร้องขอขับไล่ 3. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฏรจำเลยและบริวาร รับรองไม่เกิน 1 เดือน 4. ภาพถ่ายทรัพย์สิน และแผนที่ตั้ง 5. หนังสือบอกกล่าวแจ้งขับไล่ พร้อมใบตอบรับ EMS ในประเทศ   ค่าธรรมเนียม 1. ค่าตั้งเรื่อง...
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องต่อศาล
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องต่อศาล 1. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ร้อง 2. สูติบัตรของผู้เยาว์ 3. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ 4. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสของผู้ร้อง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบมรณบัตร) 5. หนังสือให้ความยินยอมของบิดามาร...
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก
  เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก ประกอบด้วย 1. แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1) 2. รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช 2) 3. สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (กรณีศาลมีคำสั่งให้เลิก) 4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 5. สำเนาใบอนุญาตทนายความ หรือบัตรสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี...
เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร
เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   ประมวลฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อน...
เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร
เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   ประมวลฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อน...
เอาสินส่วนตัวรวมกับสินสมรสซื้อทรัพย์ในระหว่างสมรส
เอาสินส่วนตัวรวมกับสินสมรสซื้อทรัพย์ในระหว่างสมรส จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน เอาสินส่วนตัวรวมกับสินสมรสซื้อทรัพย์ในระหว่างสมรส หลายๆ คนมองว่า เมื่อได้เอาสินส่วนตัวซื้อทรัพย์สินในระหว่างสมรส ทรัพย์สินนั้นๆ ย่อมเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายนั...
แกล้งจดทะเบียนหย่า ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร
แกล้งจดทะเบียนหย่า ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน ในสังคมปัจจุบันนี้ เราจะเห็นว่ามีสามีภรรยาหลายๆคู่  ที่ตอนแรกก็มีการจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ต่อมาวันดีคืนดี ก็พากันไปจดทะเบียนหย่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางธุรกิจ หรือเหตุผล...
แจ้งความเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้บัตรประชาชนโดยไม่มีสิทธิ
แจ้งความเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้บัตรประชาชนโดยไม่มีสิทธิ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ได้ร่วมกับพวกอีกสองคนแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้พวกของจำเลยซึ่งเป็นคนไม่มีสัญชาติไทยมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียน...
แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้ย้ายที่อยู่จริง
แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้ย้ายที่อยู่จริง ถือว่าตามทะเบียนบ้านมิใช่ภูมิลำเนา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 181/2521    การแจ้งทะเบียนสำมะโนครัวย้ายที่อยู่ยังไม่เป็นการย้ายภูมิลำเนาจนกว่าจะได้ย้ายถิ่นที่อยู่เปลี่ยนภูมิลำเนาจริง ก่อนครบ 1 ปี หลังจากย้ายภูมิลำเนา เจ้าหนี้ยังฟ้องคดีล้มละลายต่อศาลตา...
แต่ถ้าศาลได้กำหนดการอย่างใดๆ
มาตรา 199 จัตวา คำขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้น ให้ยื่นต่อศาลภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้ส่งคำบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แก่จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ แต่ถ้าศาลได้กำหนดการอย่างใดๆ เพื่อส่งคำบังคับเช่นว่านี้โดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทน จะต้องได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นแล้ว ในกรณีที่จำเ...
แบบของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร
แบบของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน มาตรา 34 กำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องทำตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด หากฝ่าฝืน และข้อสัญญาส่วนนั้นไม่เป็นคุณต่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ไม่มีผลใช้บังคับ และมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท โดยประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดแบบ...
แผ่นพับโฆษณา Brochure กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเสร็จ
แผ่นพับโฆษณา Brochure กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเสร็จ แต่ไม่เสร็จภายในกำหนด ถือว่าผู้ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 851/2544    แผ่นพับโฆษณาของจำเลยระบุว่าเริ่มก่อสร้างบ้านเดือนกันยายน 2537 จะแล้วเสร็จปลายปี 2539 โจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อได้พบแผ่นพับโฆษณาดังกล่าว ได้พิจารณารูปแบบบ้าน...
แม้โอนบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว
แม้โอนบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว ก็ยังสามารถเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้อยู่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 899/2535    โจทก์จำเลยจดทะเบียนหย่าและทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อหน้านายทะเบียนว่า จำเลยจะให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแก่โจทก์เป็นรายเดือน จำเลยไม่ปฏิบัติตาม โจทก์จึงฟ้องเรียกค่าอุปกา...
แม้คดีใหม่จะอ้างผลตรวจ DNA ก็ถือเป็นฟ้องซ้ำ
เคยฟ้องกันมาแล้วและคดีถึงที่สุด แม้คดีใหม่จะอ้างผลตรวจ DNA ก็ถือเป็นฟ้องซ้ำ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3102/2541     คดีก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ขอให้ศาลพิพากษาว่า การสมรสระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นโมฆะ และขอให้พิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มิใช่บุตรโจทก์ ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่า การจดทะเบียนสมรส...
แม้คำพิพากษาจะถึงที่สุดไปแล้ว
แม้คำพิพากษาจะถึงที่สุดไปแล้ว หากพฤติการณ์ รายได้ และฐานะได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาให้เพิกถอน ลด หรือกลับได้ โดยต้องยื่นมาในคดีเดิม จะฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4685/2540    มาตรา 1526 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นเพียงบทบัญญัติที่กำหนดให้ศาลสามารถกำหน...
แม้จดทะเบียนหย่าแล้ว ก็ยังสามารถฟ้องชู้ได้อยู่
แม้จดทะเบียนหย่าแล้ว ก็ยังสามารถฟ้องชู้ได้อยู่ คำพิพากษาฎีกาที่ 2590/2561    บทบัญญัติมาตรา 1523 วรรคสอง แห่ง ป.พ.พ. ให้สามีมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินภริยาไปในทางชู้สาวได้ แม้ภริยาสมัครใจหรือยินยอมให้ล่วงเกินไปในทำนองชู้สาว สามีก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนตามวรรคสองนี้ได้ เพราะก...
แม้จดทะเบียนหย่าแล้วก็สามารถฟ้องค่าเสียหายจากชู้ได้
แม้จดทะเบียนหย่าแล้วก็สามารถฟ้องค่าเสียหายจากชู้ได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน ในระหว่างจดทะเบียนสมรสกันนั้น คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีชู้หรือเป็นชู้ อันเป็นการละเมิดสิทธิของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง สิทธิในการฟ้องคดีย่อมเกิดนับแต่ขณะนั้น แม้ต่อ...
แม่ปลอมหนังสือมอบอำนาจลูกไปจดทะเบียนจำนองเพิกถอนสัญญาจำนองไม่หรือไม่
แม่ปลอมหนังสือมอบอำนาจลูกไปจดทะเบียนจำนองเพิกถอนสัญญาจำนองไม่หรือไม่ จากใจ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   โจทก์เคยมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการซื้อที่ดินพิพาท โดยโจทก์ไม่เคยไปดูที่ดินพิพาท และหลังจากซื้อที่ดินพิพาทแล้วโจทก์ก็ไม่ได้ยุ่...
โจทก์เป็นฝ่ายให้จำเลยออกจากบ้านที่เป็นสินสมรสแม้เกินหนึ่ง ไม่เป็นเหตุฟ้องหย่า
โจทก์เป็นฝ่ายให้จำเลยออกจากบ้านที่เป็นสินสมรสแม้เกินหนึ่ง ไม่เป็นเหตุฟ้องหย่า จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน จำเลยซึ่งเป็นภริยาย้ายออกจากบ้านพักของโจทก์ซึ่งเป็นแฟลตตำรวจไปอยู่บ้านที่อำเภอน้ำปาดเนื่องจากโจทก์บอกให้ย้ายไป โดยโจทก์โทรศัพท์แจ้งบิดา...
โจทก์ไม่ประสงค์จะอยู่กินกับจำเลยและไปจากภูมิลำเนาเสียเอง ไม่เป็นเหตุฟ้องหย่า
โจทก์ไม่ประสงค์จะอยู่กินกับจำเลยและไปจากภูมิลำเนาเสียเอง ไม่เป็นเหตุฟ้องหย่า จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน พฤติการณ์ที่จะเข้าเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (4/2) นั้น นอกจากสามีภริยาต้องสมัครใจแยกกันอยู่ตลอดมาเกิน 3 ปี แล้ว ยังต้องเป็นการแยกกัน...
โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยของราคารถยนต์เช่าซื้อใช้แทน
โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยของราคารถยนต์เช่าซื้อใช้แทน จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน การเรียกดอกเบี้ยนั้น  จะต้องมีการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชดใช้เป็นที่แน่นอนแล้ว  หากปรากฏว่า  ไม่แน่ว่า  จำเลยจะคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อหรือไ...
โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลย
คำวินิจฉัยของประธานศาลฏีกาที่ ยช.20/2558    โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลย โดยอ้างว่าจำเลยมีความสัมพันธ์กับภริยาของโจทก์ในทำนองชู้สาว ดังนี้ มูลเหตุแห่งคดีเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาซึ่งต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1523 ไม่...
โทษประหาร มีวิธีการประหารอย่างไร
  โทษประหาร มีวิธีการประหารอย่างไร   ทนายความลำพูน จะเสนอ วิธีการประหาร เมื่อผู้กระทำความผิดได้ถูกฟ้องคดีและพิพากษาโดยศาลถึงที่สุดแล้ว ผู้กระทำความผิดนั้นถูกต้องโทษประหารชีวิต ย่อมมีกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการประหารชีวิตผู้ต้องโทษไว้ โดยจะขออธิบายโทษตามกฎหมายไทยเสียก่อนว่าเป็นอย่างไร โทษปร...
โทษประหาร มีวิธีการประหารอย่างไร
โทษประหาร มีวิธีการประหารอย่างไร   ทนายความลำพูน จะเสนอ วิธีการประหาร เมื่อผู้กระทำความผิดได้ถูกฟ้องคดีและพิพากษาโดยศาลถึงที่สุดแล้ว ผู้กระทำความผิดนั้นถูกต้องโทษประหารชีวิต ย่อมมีกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการประหารชีวิตผู้ต้องโทษไว้ โดยจะขออธิบายโทษตามกฎหมายไทยเสียก่อนว่าเป็นอย่างไร โทษประหารชีวิ...
โอนทรัพย์มรดกของผู้ตายให้แก่ทายาทเจ้าหนี้ของผู้ตายฟ้องโกงเจ้าหนี้ได้หรือไม่
โอนทรัพย์มรดกของผู้ตายให้แก่ทายาทเจ้าหนี้ของผู้ตายฟ้องโกงเจ้าหนี้ได้หรือไม่ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นั้น  ต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้  แต่การโอนที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายให้แก่ทายาทของผู้ตาย  ไม่ทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้น้อยลงแต่อย่างใด&nb...
ใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้านบ้านเป็นของใคร
ใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้านบ้านเป็นของใคร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน หลายๆคนมีข้อสงสัยว่า หากใช้เงินส่วนตัวในการสร้างบ้านในระหว่างสมรสแล้ว บ้านจะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส คำตอบคือ บ้านเป็นสินส่วนตัว เพราะถือว่าเป็นการใช้สินส่วนตัวในการแปลงทรัพย...
ใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้านบ้านเป็นของใคร
ใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้านบ้านเป็นของใคร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน หลายๆคนมีข้อสงสัยว่า หากใช้เงินส่วนตัวในการสร้างบ้านในระหว่างสมรสแล้ว บ้านจะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส คำตอบคือ บ้านเป็นสินส่วนตัว เพราะถือว่าเป็นการใช้สินส่วนตัวในการแปลงทรัพย...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทั้ง 3 แปลง เดิมเป็นทางเกวียนมาก่อน บิดาโจทก์และโจทก์รวมทั้งชาวบ้านใช้ทางพิพาทเข้าออกไปมาจากหมู่บ้านไปทุ่งนาก่อนที่จะม...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทั้ง 3 แปลง เดิมเป็นทางเกวียนมาก่อน บิดาโจทก์และโจทก์รวมทั้งชาวบ้านใช้ทางพิพาทเข้าออกไปมาจากหมู่บ้านไปทุ่งนาก่อนที่จะม...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินของ ส. และ ต. ภายหลังแบ่งแยก ต. ผู้ขายที่ดินให้แก่โจทก์ตกลงยินยอมให้โจทก์ใช้ทางพิพาทซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่ ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทั้ง 3 แปลง เดิมเป็นทางเกวียนมาก่อน บิดาโจทก์และ...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินของ ส. และ ต. ภายหลังแบ่งแยก ต. ผู้ขายที่ดินให้แก่โจทก์ตกลงยินยอมให้โจทก์ใช้ทางพิพาทซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของ ต....
ในกรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษา
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 162 ในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษานำเงินมาวางศาลตามเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่ศาลกำหนด ในกรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษามีรายได้ประจำ ศ...
ในกรณีหย่าโดยความยินยอม
มาตรา 1520 ในกรณีหย่าโดยความยินยอม ให้สามีภริยาทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ถ้ามิได้ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด    ในกรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ให้ศาลซึ่งพิจารณาคดีฟ้องหย่านั้นชี้ขาดด้วยว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ในการพิ...
ในระหว่างลูกหนี้ร่วมกัน
การคำนวณจำนวนเงิน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7108/2551     ป.พ.พ. มาตรา 1564 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า บิดาและมารดามีหน้าที่ร่วมกันในการให้การอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตร...
ใบสมัครสินเชื่อบุคคล เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่
ใบสมัครสินเชื่อบุคคล   เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน ในบางครั้งท่านได้กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นบ้าง  จากธนาคารบ้าง  ซึ่งจะต้องกระทำต่อหน้าพนักงานของธนาคารหรือต่อหน้าเจ้าหนี้  แต่ในกรณ...
ใบสมัครสินเชื่อบุคคล เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่
ใบสมัครสินเชื่อบุคคล   เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน ในบางครั้งท่านได้กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นบ้าง  จากธนาคารบ้าง  ซึ่งจะต้องกระทำต่อหน้าพนักงานของธนาคารหรือต่อหน้าเจ้าหนี้  แต่ในกรณ...
ให้เขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
ให้เขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน   ในบางครั้ง  การที่นายจ้างต้องการให้ลูกจ้างออกจากงานโดยต้องเลี่ยงกฎหมายทุกวิธี  เพื่อให้หลุดพ้นจากกฎหมายแรงงาน  ซึ่งลูกจ้างบางรายนายจ้าง...
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่โจทก์ซื้อมาจากพระภิกษุ ป. และเข้าครอบครองทำประโยชน์ หาใช่เป็นการครอบครองที่ดินผิดแปลง แม้การให้ที่ดินพิพาทระหว่าง ส. กับพระภิกษุ ป. ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 525 แต่เมื่อ ส. สละการค...
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP1
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP1   ปัญหาข้อสุดท้ายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท และศาลมีอำนาจพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการขายฝากที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า พยานโจทก์เบิกความเกี่ยวกับความเป็นมาของที่ดินพิพาทได้อย่างชั...
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP2
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP2   คดีมีปัญหาข้อแรกต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น. ส. 3 ก.) เลขที่ 5336 โดยซื้อมาจากพระภิกษุเปี่ยมและเข้าครอบครองท...
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP3